Dlaczego nasza firma?

Klientami Górecki & Partnerzy są firmy o różnej wielkości i z różnych sektorów biznesu. Wszystkie one mają jednak jedną wspólną cechę: chęć zmiany.
Wspólnie tworzymy nowe wartości, znajdujemy pracowników, którzy chcą złamać nieefektywne schematy działania przez propozycję dynamicznych rozwiązań zawodowych, które aktywnie zmieniają biznes klienta.

Słuchamy uważnie oraz znajdujemy najprostsze i łatwe w implementacji rozwiązania.

Górecki & Partnerzy jest firmą doradczą, która specjalizuje się w poszukiwaniu kandydatów na najwyższe stanowiska zarządcze oraz kluczowe stanowiska kierownicze. Partnerami firmy są Agnieszka Charzyńska, Mariusz Górecki, Artur Jurzysta, Michał Gołębiowski, Szymon Sokołowski, Adam Piekarski i Patryk Pawłowski. Ich praca jest wspierana przez wysoko wykwalifikowany zespół researchowy.

Wyjątkową cechą Górecki & Partnerzy jest połączenie doświadczenia każdego z partnerów w pracy w najlepszych międzynarodowych firmach executive search oraz w cenionych firmach międzynarodowych (Fortune 500). Każdy partner posiada co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę.

Spółka, samodzielnie lub we współpracy z międzynarodowymi partnerami, realizuje projekty w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, w Estonii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, Rumunii i Bułgarii.